5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • CHARITA Frenštát p. R. poslala info o Tříkrálové sbírce: Nyní již máme rozpečetěny všechny pokladničky, ve kterých se sešlo celkem 242 909,– Kč, z toho výnos pokladniček ve Frenštátu p. R. činil 26 564,– Kč. Všem štědrým dárců děkujeme!
  • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Pořád povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
  • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.