5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na TV NOE. Sbírka příští neděle 28. března bude měsíční sbírka na opravy.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Ve čtvrtek budeme prožívat slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. I my se chceme připojit k těmto modlitbám, proto Vás srdečně zvu do kostela na mši svatou buď ve čtvrtek v 7.30 hod., nebo ve vigilií té slavnosti tj. ve středu v 18.00 hod. Budete se také mohli zapojit k „Duchovní adopci počatého dítěte“.
 • Křížová cesta ke kapli sv. Marka se letos neuskuteční.
 • V noci ze soboty na neděli 28. 3. posouváme hodiny o jednu hodinu dopředu (letní čas).
 • Příští neděli budeme při mších svatých žehnat ratolesti.
 • Příští neděli v kostele sv. Martina bude příležitost k svátosti smíření: 14.30 – 17.30 hod. Bude v té době i ticha adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za nemocné a umírající“.
 • Od 14. do 21. března bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené. Děkujeme za Váš dar, za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je „Děti pomáhají dětem“… a my doplníme – i díky Vám!
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.