4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

  • Ve středu 17. 3. při mši svaté v 18.00 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných. (od 17.00 hod. bude příležitost ke sv. smíření). Přistoupit k této svátosti mohou staří lidé důchodového věku nebo lidé, trpící vážnou nemocí. Svátost nemocných se přijímá jednou ročně, v případě zhoršení nemoci nebo ohrožení života se může přijmout ještě jednou.
  • pátek bude slavnost sv. Josefa. Je to doporučený svátek proto zvu na mši sv. v 18.00 hod.
  • Sbírka příští neděle bude na TV Noe. Za dva týdny bude naše měsíční sbírka na opravy.
  • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za posvěcení rodin“. Pořád se ještě můžete připojit.
  • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.3.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
  • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. V každý pátek před mši sv. v 17.15 hod.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
  • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.