KVĚTNÁ NEDĚLE – PAŠIJOVÁ

Zpovědní služba před Velikonocemi:

Pondělí 29.3.
17.00 – 18.00 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Jan Křtitel

Úterý 30.3.
7.00 – 7.30 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Martin

Středa 31.3.
17.00 – 18.00 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Jan Křtitel

 

 • Děkuji za sbírku na TV NOE. Dnešní sbírka je na opravy. O Velikonocích bude sbírka na kněžský seminář.
 • Děkujeme také za podporu Misií pomoci Misijního jarmarku výrobků dětí z misijního klubka.
 • Pořád se můžete zapojit k „Duchovní adopci počatého dítěte“. Lístky s modlitbou jsou na stolku v kostele.
 • Dnes odpoledne v kostele sv. Martina bude příležitost k svátosti smíření: 14.30 – 17.30 hod. Bude v té době i ticha adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum.
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za pronásledované křesťany“.
 • Do čtvrtku nahlaste prosím návštěvy nemocných na Velký Pátek.
 • Jelikož pořád platí omezení počtu osob na bohoslužbách, proto letošní svaté Triduum a Velikonoční svátky zase budeme muset prožit trošku skromněji, ale tentokrát už v kostele. Abychom neobcházeli vládní nařízení a nebylo tak dáno pohoršení, prosím, abyste si letos zvolili jednou ze tři variant, jak se zúčastnit těch bohoslužeb, aby bylo to umožněno (aspoň zčásti) každému.
 • A proto přijďte do kostela:

buď 1. na ZELENÝ ČTVRTEK a pak na VELIKONOČNÍ NEDĚLI (na jednou ze 3. mší sv., jak jste zvykli),

nebo 2. na VELKÝ PÁTEK a pak na VELIKONOČNÍ NEDĚLI (na jednou ze 3. mší sv., jak jste zvykli),

nebo 3. na VELIKONOČNÍ VIGILIÍ v sobotu.

 • Pro variantu, kterou si zvolíte, si po mši sv. vyzvednete lísteček.
 • Velký Pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v Horním Kostele. Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Bílá Sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v Horním Kostele a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.