SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Radost ze vzkříšení Krista
ať naplní Vaše srdce nadějí, láskou a pokojem

a všechny Vaše stíny ať prosvítí velikonoční světlo

  • Děkuji za sbírku na opravy. Dnešní sbírka je na kněžský seminář.
  • Děkuji za přípravy svatého Triduum a Velikonočních svátků (liturgie, zpěvy, výzdoba, úklid). Děkuji každému, kdo jakkoli přiložil ruku k dílu. Děkuji také za Váš půst, ke kterému jste se letos společně zapojili.
  • Na Velikonoční Pondělí mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod.
  • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do horního kostela na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 se bude zpovídat.
  • Foto: Svaté Triduum