2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

 • Děkuji za sbírku na kněžský seminář. Za týden bude měsíční sbírka na opravy.
 • Dnes odpoledne zvu do horního kostela na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 se bude zpovídat.
 • Ve středu po mši sv. na faře bude setkání mužů.
 • Na výuku náboženství v tomto týdnu zveme zatím jen dětí 3. třídy, které mají náboženství v pátek na faře.
 • Příští neděli jsou volné úmysly mší sv. (7.30 a 10.30)
 • Na středu 21.4. plánujeme pobožnost k sv. Ritě.
 • V naši farnosti máme společenství „živého růžence“. Je to skupina lidi, kteří se zavázali každý den modlit se jeden desátek růžence. Všechny osoby, které se k tomu kdysi přihlásily, prosím o potvrzení, že chcete v tom pokračovat. Zveme i další osoby, které by se chtěly k tomu připojit.
 • Také zvu ochotné lidi, kteří by se rádi trochu víc zapojili do liturgie mše sv., a ujali by se čtení (přímluv a liturgických čtení).
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie: pobožnost k Božímu Milosrdenství: