7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy. Za týden bude sbírka na diecézní charitu.
  • Ve středu zase budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
  • Májové pobožností“ jsou v pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
  • V sobotu večer, na vigilii Slavností seslání Ducha sv., zvu na večerní adoraci. Začne v 19.00 hod. v dolním kostele.
  • Májovou pobožnost“ na Horečkách u Panny Marie Lurdské plánujeme na poslední květnovou neděli 30.5. v 15.00.
  • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.