SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • POZOR ! ! ! Od příští neděle 30.5. budou ve Frenštátě zase jen dvě dopolední mše sv.: 7.30 a 9.00 (nebude už mše sv. v 10.30). Obě ale pořád ještě budou v horním kostele !
 • Děkuji za sbírku na opravy. Dnešní sbírka je na diecézní charitu.
 • Ve středu, po večerní mši sv. a májové pobožnosti bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • Májové pobožností“ jsou v pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • Májovou pobožnost“ na Horečkách u Panny Marie Lurdské plánujeme na poslední květnovou neděli 30.5. v 15.00 hod.
 • Biskupství ostravsko-opavské spolu s Centrem pro rodinu a sociální péči srdečně zvou v úterý 25. 5. 2021 v 9:15 všechny seniory osobně nebo online na Diecézní setkání seniorů s biskupem Martinem. Při osobní účasti: respirátory třídy FFTP2. Osobně: Katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Online: https://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori/ Program: Loretánská litanie, mše svatá, přednáška.
 • Od tohoto týdne začne po dlouhé době na faře výuka náboženství.
 • V pátek po večerní mši sv. zvu do horního kostela rodiče děti, které se připravuji na 1. sv. přijímání.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

Foto: pobožnost k sv. Ritě