10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu je den modliteb naši farnosti za bohoslovce, a bohoslovců za farnost Frenštát p.R.
  • Také ve středu, po večerní mši sv., bude na faře modlitební setkání chlapů.
  • V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zvu na slavnostní mši sv. v 18.00 hod. Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Na faře pokračujeme ve výuce náboženství.
  • Vzadu kostela si můžete vyzvednout náš časopis MAJAK.