SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Děkuji za sbírku na charitu.
 • Dnes odpoledne zvu na Májovou pobožnost na Horečkách u Panny Marie Lurdské. Začneme v 15.00.
 • V pondělí bude poslední už Májová pobožnost.
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek, který je zároveň Slavnosti Těla a Krve Páně se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Bude i mše sv. v 18.00 v horním kostele.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Svíce sv. Rity jsme přesunuli na oltář Panny Marie u obrazu sv. Rity.
 • Na faře pokračujeme ve výuce náboženství.
 • POZOR ! ! ! Obě nedělní mše sv. pořád ještě budou v horním kostele !
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Májové pobožnosti na Horečkách