18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Mockrát děkuji za sbírku na opravy.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek (svátek Proměnění Páně) od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V měsíci srpnu návštěva starších a nemocných farníků bude až ten další týden.
 • Teď ve středu, v pátek a v sobotu jsou volné úmysly mší sv. Pokud byste chtěli, tak je zase můžete nahlásit v sakristii. Stejně i celý další týden od pondělí 9.8. do soboty 14.8.
 • V sobotu 28.8. si rezervujte čas na naši pouť na Radhošť. Mše sv. v 11.00 hod. Jste všichni zvaní.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat i další intence na mše svaté na rok 2021.
 • Z důvodu oprav Dolního kostela bude on po celou jejich dobu z důvodů bezpečností zavřený. Ranní mše sv. se proto přesouvají do Horního kostela !
 • Fotogalerie z víkendu Misijního klubka: