SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

  • Od čtvrtku do neděle proběhne na faře víkend pro děti. Bude na téma: Děti z Fatimy. Pamatujte na toto dílo ve svých modlitbách.
  • sobotu 21.8. od 15.00 hod. v Trojanovicích budou tradiční dožínky. Jste všichni zvaní.
  • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
  • V sobotu 28.8. si rezervujte čas na naši farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude v 11.00 hod. Jste všichni zvaní.
  • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
  • Z důvodu oprav Dolního kostela bude on po celou jejich dobu z důvodů bezpečností zavřený. Ranní mše sv. se proto přesouvají do Horního kostela !
  • Fotogalerie: