21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy. Také mockrát děkuji všem, kde se zapojili a připravili Víkend pro děti.
  • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
  • V sobotu 28.8. proběhne naši farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude v 11.00 hod. Jste všichni zvaní.
  • V neděli 5. září při mši svaté v 9.00 hod. proběhne obřad žehnání školních aktovek a dalších školních pomůcek, které si děti přinesou s sebou.
  • Na bočním oltáři jsou připravený přihlášky do náboženství. Vyplněné odevzdejte v zákristii nebo na faře.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Fotogalerie z Víkendovky pro děti: