27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová povolání.
  • Tento týden by se už mělo sundavat lešení kolem DK. A proto v sobotu v 8.30 hod. zvu ochotné lidi na generální úklid DK. Dobré by bylo i posekat trávu kolej něj. O to bych zase poprosil ochotné muže. Nedělní mše sv. zatím ještě budou v HK.
  • Příští neděli v 9.00 hod. 6 děti naši farnosti přistoupí k 1. sv. Přijímání. V sobotu budou mít 1. sv. zpověď. Pamatujme na ně i na jejich rodiny v našich modlitbách.
  • Výuka náboženství pro 3. třídu začne v týdnu po neděli 10. října. Podrobností ještě upřesním.
  • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii.
  • Fotogalerie z posvěcení kapli sv. Rity: