26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy.
  • V úterý na slavnost sv. Václava zvu na mši sv. v 9.00 hod. A odpoledne v 15.00 hod. zvu na pobožnost u nejstaršího našeho kříže na Pinduli.
  • Ve středu po večerní mší sv. na faře bude modlitební setkání chlapů.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • Také v sobotu 2.10. ve Frýdecké bazilice bude Pouť za duchovní povolání a obnovu rodin. Začátek je v 14.00 hod., a slavnostní mše sv. s o. biskupem začne v 17.00 hod. Program je připravený pro tří věkové kategorie. Podrobností najdete na plakátku.
  • Fotogalerie: Pobožnost u kříže na Pinduli: