30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na misie. Také celý týden našich modliteb obětujme na tento úmysl.
  • V pátek v 18.00 hod. zvu do kostela celé rodiny na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Aspoň jednou za měsíc budeme chtít se setkávat kolem oltáře Páně a modlit se za naše rodiny.
  • DK je už připravený k užívání. Ale máme ještě jeden kostel, ten Horní. A ten také potřebuje aspoň jednou za rok pořádný úklid. Proto příští sobotu od 9.30 hod. zvu ochotné lidi na generální úklid HK. Je potřeba vyčistit také všechny svody kolem dokola a o to bych zase poprosil ochotné muže.
  • Příští neděli 31. října v 15.00 bude na místním hřbitově tzv. Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Naplánujte si ten čas a přijďte na společnou modlitbu.
  • Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1.11. do 8.11., mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25.10. do 1.11. Toto dovolení Apoštolské penitenciárie se uděluje do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
  • V sakristii se můžete zapisovat na přípravu na biřmování. Pokud bude zájem, tak v listopadu mohli bychom s ní začit.

Fotogalerie: Poutní zájezd seniorů: