2. Neděle po Narození Páně

  • Mockrát děkuji všem, kdo se jakkoli zapojili k přípravě Vánočních svátků v zdejších kostelích.
  • Zítra, v pondělí po večerní mši sv. na faře bude setkání v rámci Synody 2021–2023.
  • Ve středu po mši sv. na faře další setkání v rámci příprav na biřmování.
  • Ve čtvrtek budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto zvu na mši sv. buď ve čtvrtek ráno, nebo už ve středu večer ve vigilií tohoto svátku.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavic voskem.
  • Vzadu kostela máte možnost přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
  • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.