NEDĚLE SVATÉ RODINY

  • Děkuji za sbírku na opravy.
  • V rámci letošního „Misijního jarmarku“ jsme přispěli na misie částkou 12.400,– Kč. Tak hodně se v rámci adventního jarmarku vybralo poprvé. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!
  • Zítra při mší sv. budeme na přímluvu sv. Jana, apoštola žehnat víno.
  • V pátek od 17.00 bude tichá adorace a příležitost k svátostí smíření. A při večerní mši sv. v 18.00 hod. budeme děkovat za minulý rok a vyprošovat Boží pomoc do nového roku. Vše zakončíme krátkou pobožnosti.
  • sobotu 1.1. na slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. budou jako v neděli. Je to zasvěcený svátek (máme povinnost být ten den na mši sv.)
  • pondělí 3.1. po večerní mši sv. na faře bude setkání v rámci Synody 2021–2023.
  • Můžete zapisovat intence mší sv. na první pololetí příštího roku 2022.
  • Fotogalerie: Obnova manželských slibů