4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svící a průvodem. Svíce /Hromnice/ si doneste. Svátek Uvedení Páně do chrámu, je v katolické církvi slaven i jako Světový den zasvěcených osob.
 • Ve čtvrtek si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání. Ten den se také budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu. Také ten den na přímluvu sv. Agáty žehnáme chleby, které si donesete.
 • Misijní klubko připravilo setkání, na které Vás zve. Bude v neděli 6. 2. od 16.00 hod. na faře. Program:
  Divadlo – Lakomá Barka (hrají děti z misijního klubka a mladí farníci)
  Misijní kino – (film z misijní tematikou)
  Posezení (káva, čaj)
  Setkání proběhne za dodržení protiepidemiologických podmínek, ke kterým patří následující: účastníci starší 12 let se prokáží potvrzením o prodělané nemoci covid-19 či očkováním, popřípadě PCR testem (mládež do 18 let, osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány).