5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí od 17.15 Vás zveme do kostela na Mariánské večeřadlo. Začínáme modlitbou růžence, následuje četba poselství z tzv. „modré knihy“ a končíme zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po mši sv. modlitba breviáře.
  • pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy.
  • Výsledek Tříkrálové sbírky: Trojanovice: 43.730,– Frenštát: 53.457,– Charita Frenštát: 718.029,– Diecéze ostravsko-opavská: 20.884.344,–
    • Misijní klubko připravilo setkání, na které Vás zve. Dnes odpoledne od 17.00 hod. na faře. Program:
  • Divadlo – Lakomá Barka (hrají děti z misijního klubka a mladí farníci); Misijní kino – (film z misijní tematikou); Posezení (káva, čaj); Setkání proběhne za dodržení protiepidemiologických podmínek.
  • Fotogalerie: Hromnice