1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za sbírku na pomoc Ukrajině. Vybralo se: 24.648,– Kč.
 • Biskupství ostravsko-opavské vyhlásilo na neděli 13. března (což je příští neděle) diecézní sbírku na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat v srpnu v Hradci Králové.
 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do horního kostela na Mariánské večeřadlo.
 • Ve středu v 18:45 v horním kostele budou mít setkání rodiče dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání.
 • Pobožnost Křížové cesty v pátek před mši sv. v 17.15 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • Teď v sobotu bude malá změna. Mše sv. bude v horním kostele v 9.00 hod. Při té mši sv. se bude udělovat nemocným a starším farníkům svátost pomazání nemocných. Srdečně zvu starší a nemocné farníky, zvláště ty, kteří se běžně do kostela nedostanou. Nebude mše sv. v 7.30 hod.
 • Příští neděli v 9.00 hod. bude sloužená mše sv. „Za + biskupa Fr. V. Lobkowicze“.
 • Můžete se ještě zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 25.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • V teto době Vás také zvu k společnému prožívání našeho Farního postu. Podrobností najdete na nástěnce.
 • Vzadu kostela si můžete vyzvednout další číslo MAJAK-u.
 • Fotogalerie: Popeleční středa