8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za sbírku na opravy a na Svatopetrský haléř. Dnešní sbírka je mimořádně určena na pomoc Ukrajině.
  • V pondělí od 17.15 Vás zveme do horního kostela na Mariánské večeřadlo.
  • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu v 18.00 hod. na mši sv. s udělováním popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, do konce života, újma v jídle od 18 do 60 let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající praxe církve. A proto Vás i letos zvu k farnímu půstu.
  • Pipojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu. „Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den půstu za mír.“
  • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera. A po večerní mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Pi křížové cestě si pipomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod. Nebude adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  • Už se můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 25.3. mši sv. v 18.00 hod.
  • Fotogalerie: vystoupení dětí z Misijního klubka