3. NEDĚLE POSTNÍ

  • Na Celostátní setkání mládeže, se vybralo 13.519 Kč. Dnešní sbírka je na opravy. Mockrát děkuji za každý příspěvek.
  • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
  • V pátek zvu na pobožnost Křížové. Začátek v 17.15 hod. Pak následuje mše sv. u příležitostí Slavnosti Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Proto Vás ten den zvu na mši sv. Budete se také moci zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte. Při teto mši sv. se zase budeme zvlášť modlit za naše rodiny.
  • Po mši sv. začínáme adorace „24 hodin pro Pána“. Program:

19.00 – 20.00 Hodina tiché adorace pro všechny v HK 20.00 – 7.00 Noční adorace ve farní kapli (pouze pro přihlášené) 7.00 – 8.00 Modlitba sv. růžence a mše sv. v DK (pro všechny)
8.00 – 18.00 Adorace v DK (pro všechny)
18.00 – 19.00 Společná, vedená adorace a požehnání (pro všechny).

  • Příští neděli 27.3. začíná letní čas! Hodiny se posouvají o hodinu dopředu.
  • Také příští neděli Vás zveme na Zpívané nešpory. Dolní kostel v 18.00.
  • Od 27.3. bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
    Fotogalerie: udělování Svátosti pomazání nemocných