4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

 • Na opravy se vybralo 19.098,– Kč. Mockrát děkuji.
 • Na obětním stolku jsou letáčky pro ty, kdo by se chtěl připojit k Duchovní adopce počatého dítěte.
 • Děkuji všem, kdo jste se zúčastnili a zajistili adoraci „24 hodin pro Pána“.
 • Dnes večer Vás zveme na Zpívané nešpory. Do dolního kostela v 18.00 hod.
 • Ode dneška bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.15 hod. bude pobožnost Křížové cesty a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v pátek 1.4. jste zvání na Křížovou cestu, kterou se půjde do kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Podrobností najdete na stránkách: www.exodus90.cz.
 • Příští neděli 3. 4. 2022 se v Lubině v 17.30 uskuteční chorálové postní pásmo. Účinkující to kněží z Kněžské gregoriánské scholy.
 • V sobotu 9.4. půjdeme Křížovou cestu ke kapli sv. Marka.
 • Zveme také všechny, kteří radí maluji k tvořivé aktivitě v naši farnosti na téma: „Namaluj svůj oblíbený biblický příběh“. Podrobností najdete na plakátku.
 • Fotogalerie: 24 hodin pro Pána