SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

  • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
  • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do HK.
  • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Na závěr mše sv. budeme žehnat růže.
  • sobotu 23.4. Vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
  • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do DK na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy.
  • Také od příští neděle ranní nedělní mše sv. (7.30) budou zase v Dolním kostele.

Ať víra v Kristovo zmrtvýchvstání
Vás naplňuje radostí, pokojem a nadějí,
že i my z mrtvých vstaneme.

o. Mariusz Banaszczyk

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Vigilie zmrtvýchvstání

Neděle zmrtvýchvstání