6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ

 • Dnes od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum. V pondělí a ve středu bude zpověď už od 17.00 hod.
 • Moc Vás všechny také zvu k oslavě svatého Triduum. Jsou to nejdůležitější a nejslavnostnější dny celého církevního roku. Všechny obřady budou v HK. Začínají na Zelený Čtvrtek mši sv. na památku umučení Páně, která bude v 18.00 hod.
 • Na Velký Pátek v 8.00 hod. bude v HK poslední už KŘÍŽOVÁ CESTA. Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hod. Velký Pátek je dnem přísného postu.
 • Na Bílou Sobotu Vás zvu v 8.00 hod. do HK na modlitbu breviáře – ranní chvály. Poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele. Velikonoční Vigilií – nejslavnostnější mši sv. během celého církevního roku – začneme před kostelem v 21.00 hod.
 • Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Autobus na vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20:20 hod. u Bartoňů – odjezd 20.30 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.
 • Od druhé velikonoční neděle (za dva týdny – 24.4.) ranní mše sv. v neděli (7.30) budou zase v Dolním kostele.
 • V rámci Misijního jarmarku se podařilo podpořit misie částkou 10.100,– Kč. Všem dárcům za štědrost mockrát děkujeme.
 • Fotogalerie: Venkovní Křížová cesta
 • Fotogalerie: Květná neděle