2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

  • Moc děkuji za dnešní sbírku na opravy.
  • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do DK na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření.
  • Také od dnešní neděle ranní nedělní mše sv. (7.30) budou zase v Dolním kostele.
  • Ve středu po večerní mši sv. bude na faře setkání mužů.
  • pátek zvu na mši sv. zaměřenou k dětem. Během ní budeme také vyprošovat zvláštní požehnání pro naše rodiny. Proto zvu na ní nejen děti ale celé rodiny.
  • Fotogalerie: pobožnost u kaple sv. Marka
  • Fotogalerie: pobožnost k Božímu Milosrdenství