3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Moc děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová kněžská povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v sobotu v kapli na Radhošti se koná Stanislavská pouť. Zveme všechny, kdo se tam chtějí společně modlit. Vše začíná mši sv. v 10.30.
 • Tradiční pouť rodin na Maria Hilf u Zlatých Hor se tentokrát také uskuteční v sobotu 7. května. Více informací na plakátech.
 • Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání. Pamatujme na to i v naších modlitbách.
 • Příští neděli u příležitosti Dne osvobození chceme děkovat Panu Bohu za tento dar a zároveň i vyprošovat mír pro celý svět při Májové pobožnosti v 15.00 u kapličky na Kopané. Jste srdečně zvaní.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti, v rámci kterých budeme rozjímat nad knihou „Měsíc s Pannou Marií“.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11 do 16 hod. a v každou neděli od 12 do 17 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • V neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.