4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Dnes v církvi slavíme neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu.
  • Dnes u příležitosti Dne osvobození chceme děkovat Panu Bohu za tento dar a zároveň i vyprošovat mír pro celý svět při Májové pobožnosti v 15.00 u kapličky na Kopané. Jste srdečně zvaní.
  • V sobotu 14. května v 15.00 hod. vás srdečně zveme na mariánskou pobožnost a oslavu u příležitosti 80. výročí postavení zvoničky pod Javorníkem.
  • Sbírka příští neděle bude na opravy fasády fary.
  • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
  • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11 do 16 hod. a v každou neděli od 12 do 17 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
  • V neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
  • Fotogalerie: Pobožnost na Kopané