5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary. Za týden bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Příští neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
  • Biskupství ostravsko-opavské a Centrum pro rodinu srdečně zve v úterý 24. května do Ostravy na Diecézní setkání seniorů. Program: 9.30 – katedrála Božského Spasitele – mše svatá – celebruje biskup Martin David
    10.30 – biskupství – občerstvení
    11.00 – přednáška „Jak pečovat o láskyplné vztahy s dospělými dětmi a vnoučaty“
    13.00 – koncert cimbálové muziky VRZUŠKA