7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Děkuji za sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům. Vybralo se 15.978 Kč. Příští neděli bude Svatodušní sbírka na Diecézní charitu.
  • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová kněžská povolání.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • V sobotu večer, v 19.00 hod., zvu do DK na svatodušní vigilií. Bude to adorace spojena s rozjímáním Božího slova.
  • Také příští neděli, po covidové odmlce budeme opět smažit vaječinu, na kterou zve místní organizace KDU-ČSL. Sejdeme se v 15.00 hod. na Horečkách u kaple Panny Marie. Začneme májovou pobožnosti a pak bude následovat další společný program. Všichni jste srdečně zváni.
  • Fotogalerie: 80 let zvoničky pod Javorníkem