19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Příští neděli při mši sv. v 9.00 hod. budeme děkovat Pánu Bohu za letošní úrodu. Pokud i vám Pán Bůh požehnal, tak můžete trochu z letošních plodů donést do HK do pátku večera.
  • V sobotu 27.8. nás čeká naši farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude tam v 11.00 hod. Všichni jsou srdečně zvaní. A kdo by chtěl Pánu Bohu trochu více obětovat, může se připojit k společnému, pěšímu putování, které začne v 8.15 hod. od dolního (farního) kostela.