20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí 15.8. slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek. Proto zvu na mši svatou v 18.00 hod. do H.K.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
  • Znovu je zapotřebí posekat trávu kolem D.K. Prosím dobrovolníky, aby se sekání ujali. Děkuji.
  • V sobotu 27.8. se uskuteční naše farní pouť na Radhošť. Mše sv. bude v 11.00 hod. Všichni jsou srdečně zvaní. Kdo by chtěl Pánu Bohu více obětovat, může se připojit k společnému pěšímu putování nebo k putování na kole. Sraz těchto poutníků se uskuteční v 8.15 hod. u D.K.
  • V pátek od 17.00 hod. je tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • V rámci projektu „Otevřené chrámy“ je vždy v sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen H.K.
  • Ve čtvrtek 25.8. a v sobotu 27.8. jsou volné úmysly mše sv.