30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ

  • Na opravy se vybralo: 18.850,– Kč. Děkuji také za dnešní sbírku na misie. A také celý týden našich modliteb obětujme na tento úmysl.
  • Děti a mládež z misijního klubka vás zvou dnes od 16.00 hod. na faru. Představí tam v pásmu blahoslavenou Pauline Jaricot. Bude nasledovat společné posezení s občerstvením. Na závěr se společně pomodlíme modlitbu sv. růžence za misie a kdo bude chtít, může dobrovolnou částkou přispět na PMD.
  • Příští neděli 30. října v 15.00 bude na místním hřbitově tzv. Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Naplánujte si ten čas a přijďte na společnou modlitbu.
  • Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1.11. do 8.11., mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25.10. do 1.11. Toto dovolení Apoštolské penitenciárie se uděluje do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
  • V sobotu 5.11. budeme ve farnosti prožívat důležitou událost. 8 farníků přijme svátost biřmování. Jste zvaní k společnému prožiti teto události při mši sv. v 10.00 hod. v H.K. Nebude ten den ranní mše sv.
  • FOTOGALERIE: Farní pouť:
  • Turza Śląska
  • Orlová
  • Karviná – Doly