29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary. Další neděli (23.10.) bude na světové misie.
  • Ve středu od 9.00 hod. zvu na faru na setkání seniorů.
  • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
  • A u příležitosti Misijního dne (23.10.) děti a mládež z misijního klubka vás zvou od 16.00 hod. na faru. Představí tam v pásmu blahoslavenou Pauline Jaricot. Bude nasledovat společné posezení s občerstvením. Na závěr se společně pomodlíme modlitbu sv. růžence za misie a kdo bude chtít, může dobrovolnou částkou přispět na PMD.