32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkujeme všem kdo se zapojili k úklidu H.K.
  • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat v neděli 13. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K.
  • Česká biskupská konference vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 13. listopadu, sbírku, jejíž výtěžek bude určen na podporu katolických médií.
  • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2023.
  • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
  • Pokud má někdo na zahradě nebo jinde navíc jehličnaté stromky a chtěl by je věnovat na vánoční výzdobu našich kostelů, ať to nahlásí p. kostelníkovi.
  • Dušičková pobožnost na hřbitově
  • Biřmování