34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST KRISTA KRÁLE

  • Dnes je sbírka na opravy fasády fary. Na podporu katolických médií se vybralo: 19.048,– Kč.
  • Ve středu 23.11. si připomeneme veřejně všechny, kdo jsou ve světě pronásledování pro své náboženské přesvědčení. Znakem Červené středy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V naší farnosti se připojíme k této iniciativě v H.K. při pobožnosti i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
  • Příští neděli 27.11. vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení, modlitby a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
  • Od 27.11. (na první neděli adventní) začíná opět Scholička pro děti od 4 let. Bude na faře vždy po druhé ranní nedělní mši svaté (cca v 10 hod.). Těší se na vás Zdislava Fialková.
  • Všechny vás (a hlavně dětí a mládež) zvu na rorátní mše sv. Budou v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i lampičky. Těšíme se na vás.
  • Zveme všechny děti i jejich rodiče na společné tvoření, které se bude konat v sobotu 3.12.2022 od 15.00 hod. na faře. Budeme společně vyrábět na misijní jarmark, (zdobení perníčků, tvoření z perliček, výroba svícnu na čajovou svíčku, a další kreativní nápady). Tvoření bude různě náročné, vhodné jak pro menší tak i pro starší děti. Výrobky z tohoto tvoření budou pak nabídnuty k prodeji, během adventní doby, na tzv. misijním jarmarku v horním kostele. Prodejem výrobků z tohoto tvoření získáme peníze pro chudé lidi v misiích.Těšíme se na všechny.
  • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2023.
  • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
  • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.