2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • Scholička pro děti od 4 let se schází na faře vždy po druhé ranní nedělní mši svaté (cca v 10 hod.).
  • Ve čtvrtek 8.12. budeme prožívat slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek. Mše sv. budou ve středu večer (vigilie) a ve čtvrtek ráno.
  • Všechny vás (a hlavně dětí a mládež) zveme na rorátní mše sv. Budou v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i lampičky.
  • sobotu 10.12. vás zvu do D.K. na adventní adoraci. Začne v 19.00 hod.
  • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
  • Velké poděkování těm kteří s námi včera tvořili na Misijní jarmark. To co jsme společně vytvořili si můžete spolu s materiály z papežských misijních děl zakoupit během adventu, na tak zvaném Misijním jarmarku. Stejně jako minulý rok, pošleme získané peníze na projekt papežských misijních děl, „Jeden dárek navíc“. Letos tímto dárkem pomůžeme zdravotnímu středisku v ugandské diecézi Kotido. Většinu pacientů tvoří děti školního věku. Z darů na tento projekt bude mít užitek až 20 000 dětí.
  • Můžete si objednávat úmysly mší svatých na první pololetí roku 2023.
  • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
  • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.