3. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • Za týden bude měsíční sbírka na opravy. Také příští neděli bude v D.K. od 15.00 do 17.00 příležitost k svátosti smíření. Bude u toho i tichá adorace.
  • Ve středu od 9.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
  • V pátek 23.12. od 9.00 hod. v H.K. bude zdobení vánočních stromků. Zveme k tom zvláště děti.
  • Do Frenštátu p. R. přijede vlak s Betlémským světlem v sobotu 17. 12. jednak z Brna spěšným vlakem Radhošť – příjezd 10.35 a ještě od Ostravy osobním vlakem – příjezd 11.38.
  • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
  • Fotogalerie: Tvoření pro misijní jarmark