Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

  • Mockrát děkuji všem, kdo se jakkoli zapojil k přípravě svátků Božího Narození v naši farnosti.
  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
  • Na první pátek budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto zvu vás ten den na mši sv. do H.K. v 18.00 hod.
  • Taký na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • A od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavice voskem.
  • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.
  • V adventní době proběhl v horním kostele tzv. misijní jarmark. Vybralo se 9 550 Kč. Všem kdo přispěli děkujeme. Peníze už byly odeslány na aktivitu Papežských misijních děl Jeden dárek navíc. Letos poputuje tento dárek do Ugandy na rekonstrukci zdravotního střediska, kde většinu pacientů tvoří děti. Během roku 2022 proběhlo několik aktivit misijního klubka, které pomohly v naší farnosti během celého roku vybrat a odeslat na pomoc dětem v misiích 22.623 Kč. Všem dárcům moc děkujeme. Děti z misijního klubka se schází každý pátek od 16.00 hod. na faře. Pátek 6.1. mají schůzku mladší děti.
  • Fotogalerie: Obnova manželských slibů: