Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  • Na opravy fasády fary se vybralo: 18.426,– Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Zvu zítra na mši sv. u příležitosti svátku sv. Štěpána. Bude v H.K. v 9.00 hod.
  • V úterý při mší sv. budeme na přímluvu sv. Jana, apoštola žehnat víno.
  • V pátek u příležitosti svátku sv. Rodiny, zvu na mši sv. hlavně všechny manžele. Sedněte si spolu, abyste mohli obnovit své manželské sliby.
  • V sobotu při mši sv. v 18.00 hod. chceme děkovat Pánu Bohu za celý minulý rok a vyprošovat Boží pomoc do nového roku. Vše zakončíme krátkou pobožnosti. Nebude ten den ranní mše sv.
  • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
  • Fotogalerie: příjezd Betlémského světla a vnesení do kostelů