4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Tradiční Mariánské večeřadlo bude v úterý 31.1. mimořádně začínat již v 17.00 hod.! Budeme se modlit před vystavenou nejsvětější svátostí oltářní. Večeřadlo povede vedoucí Mariánského kněžského hnutí v ČR, Otec Jiří Polášek – farář v Zašové. Oslavíme tímto 1.výročí Mariánských večeřadel v naší farnosti. Jste srdečně zvaní.
  • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Taky ten den slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček buď ve Frenštátě v D.K. v 7.30 hod., nebo v Tiché v 17.00. Doneste si svíčky: Hromnice.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • V pátek si také připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Proto po pobožnosti bude možné přijmout Svatoblažejské požehnání.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
  • Příští neděli jsou volné úmysly mší sv. Pokud máte zájem, nahlaste to v sakristii.
  • V neděli 12.2. se uskuteční přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v DK k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.