5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu po večerní mši sv. (18.45 hod.) zvu do kostela na setkání rodiče dětí, které se připravuji na první sv. Přijímání.
  • V sobotu 11. února slavíme svátek Panny Marie Lurdské a světový den nemocných.
  • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
  • Také příští neděli 12.2. se uskuteční přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v DK k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.