7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na opravy fasády fary se vybralo 16.683,– Kč. Mockrát děkuji. Dnes je sbírka: „Haléř sv. Petra“.
 • Mockrát děkuji všem, kdo minulou neděli připravili odpolední přátelské setkání farníků. Bylo to velice příjemné a povzbudivé setkání.
 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu v 18.00 hod. na mši sv. s udělováním popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, do konce života, újma v jídle od 18 do 60 let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající praxe církve. A proto Vás i letos zvu k farnímu půstu.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Pi křížové cestě si pipomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod. Nebude adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Také už teď vás zvu na „Postní duchovní obnovu“, která se bude konat v sobotu 4.3. dopoledne na faře. Povede ji o. Marek Kozák – farář z Dobré. Podrobností najdete na plakátku.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 17.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • „Postní doba je každoroční výzvou k obnově naší víry, kterou můžeme naplnit různým způsobem. Chci vás v té letošní postní době pozvat k velmi konkrétní a jednoduché modlitební výzvě,“ těmito slovy začíná zvací video, ve kterém biskup Martin David modlitební výzvu představuje. Princip je prostý:
  - Přečíst si evangelium na daný den,
  - Pomodlit se desátek růžence s úmyslem, který s úryvkem evangelia souvisí,
  - Přidat jakoukoli modlitbu na úmysl papeže Františka.Takto můžeme kráčet jako diecéze postní dobou společně. Kdo nestihl začátek, může se k modlitbě připojit kdykoliv během šesti postních týdnů.
  Rozpis jednotlivých úryvků je připravený na stolku uprostřed kostela. (Jeden pro domácnost).
 • Fotogalerie: přátelské setkání farníků