1. NEDĚLE POSTNÍ

  • Minulou neděli na „Haléř sv. Petra“ se vybralo 11.089,– Kč.
  • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
  • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
  • V postní době zvu k modlitbě křížové cesty, kdy rozjímáme o Kristově utrpení a jeho smrti na kříži. Pipomínáme si vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod. A zároveň i vybízím k vedení rozjímání této modlitby. Zapište se na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
  • Také připomínám i zvu na „Postní duchovní obnovu“, která se bude konat teď v sobotu 4.3. dopoledne na faře. Povede ji o. Marek Kozák – farář z Dobré. Začínáme mši sv. v 7.30 v D.K. Pokračujeme pak na faře. Podrobností najdete na plakátku. A také můžete něco málo donést ke kávě a čaji, které si dáme o přestávce.
  • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 17.3. mši sv. v 18.00 hod.
  • V sobotu 11.3. (za 2 týdny) bude malá změna. Mše sv. bude v horním kostele v 9.00 hod. Při té mši sv. se bude udělovat nemocným a starším farníkům svátost pomazání nemocných. Srdečně zvu starší a nemocné farníky, zvláště ty, kteří se běžně do kostela nedostanou. Nebude mše sv. v 7.30 hod.
  • Vzadu kostela si můžete vyzvednout další číslo MAJAK-u.

Děkanátní ministrantský turnaj v halové kopané – 25. 2. 2023