5. NEDĚLE POSTNÍ

  • Na Centrum pro rodinu a sociální péči se vybralo 16.823,– Děkuji za všechny dary.
  • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. pátek od 17.15 hod.
  • V sobotu 1.4. od 18.00 půjdeme venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka a zpátky(!).
  • Příští neděle 2.4. je to poslední postní neděle: Květná - Pašijová. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu průvodu s ratolestmi se shromáždíme před kostelem.
  • Také příští neděli od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace.
  • Můžete se už také zapisovat na adoraci u Božího hrobu: Bílá sobota 8.4.
  • Vzadu kostela probíha Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
  • Venkovní křížová cesta