4. NEDĚLE POSTNÍ – NEDĚLE RADOSTI – LAETARE

 • Dnešní sbírka je na Centrum pro rodinu a sociální péči. Na opravy fasády fary se vybralo 17.677,– Kč.
 • Dnes odpoledne zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
 • Zítra budeme prožívat Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na slavnostní mši sv. v 18.00 hod do H.K.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Také vás zvu na mši sv. v sobotu 25.3. u příležitostí Slavnosti Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Budete se také moci znova zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Každý pátek od 17.15 hod.
 • V sobotu 1.4. od 18.00 půjdeme venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka a zpátky(!).
 • Prosím všechny, kteří by měli zájem zúčastnit se plánované cyklopouti do Częstochowe, aby se nahlásili v sakristii z důvodu výběru vhodného termínu (srpen nebo září).
 • Také prosím všechny, kteří mají klíče od frenštátské fary, aby to nahlásili v sakristii.
 • Kostel sv. Jana Křtitele bude v letošním roce opět zapojen do projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme průvodce. Kostel bude oteven každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.
 • Misijní jarmark bude probíhat od dnešní neděle 19.3. do neděle 2.4. v H.K.