1. VELIKONOČNÍ

  • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
  • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K.
  • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti zvu na faru na setkání všechny muže, kteří se chtějí společně modlit (cca v 15.45 hod.).
  • neděli 23.4. Vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
  • Dnešní sbírka je na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond). Příští neděli bude sbírka na opravy.
  • Na tzv. Misijním jarmarku, který probíhal během postní doby se podařilo vybrat 9.640,– Kč. Všem dárcům moc děkujeme. Peníze budou poslány prostřednictvím PMD na pomoc Syrskému Aleppu, které bylo postiženo ničivým zemětřesením.
  • V sobotu 22.4. zvu na setkání naší mládež. Bude na faře a začneme v 17.00 hod.
  • Svaté Triduum