2. VELIKONOČNÍ – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

  • Dnešní sbírka je na opravy. Na DMS fond se vybralo: 19.720,– Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti zvu na faru na setkání všechny muže, kteří se chtějí společně modlit (cca v 15.45 hod.).
  • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
  • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
  • Teď v sobotu 22.4. zvu na setkání naší mládež. Bude na faře a začneme v 17.00 hod.
  • neděli 23.4. vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.