3. VELIKONOČNÍ

  • Na opravy se vybralo: 14.215,– Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Dnes začíná „Týden modliteb za duchovní povolání“, který vyvrcholí o neděli Dobrého Pastýře v neděli 30. dubna. Inspirací je Ježíšova výzva z Janova evangelia: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“.
  • Dnes odpoledne vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
  • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
  • Pobožnost u kaple sv. Marka